Sorg omsorg Follo

er en frivillig gruppe som er opptatt av...å bistå mennesker som opplever sorg og gi hjelp til å leve i hverdagen.

 

Om Sorg Omsorg Follo

Når noen i vår nærhet dør skjer det noe med oss. Noen opplever sterke og ukjente følelser, andre kan føle seg helt tomme. Dårlig konsentrasjon, redusert arbeidskapasitet og vansker med å henge med i sosiale sammenhenger kan være andre opplevelser. Alt dette kan være vanlige, eller normale, opplevelser.

En viktig del av sorgen kan være å gi rom for følelser. Støtte fra familie og venner er av stor betydning. Men ikke alle har familie og gode venner i nærheten. For noen kan det også være vanskelig å snakke med nær bekjente. Kanskje det da kan være en støtte i å få kontakt med andre i samme situasjon.

Sorg omsorg Follo ønsker å gi tilbud til mennesker i Follo kommunene som vil delta i sorggrupper og andre sammenkomster for mennesker som opplever sorg. Tilbudet fra Sorg omsorg Follo er et ikke-terapeutisk tilbud og vi arbeider «på tvers» av livssyn..

På slutten av året 2012 ble Sorg omsorg Follo organisert som en egen forening, med eget styre.Vi vil noe senere fortelle mer om hvordan det vil bli et bedre tilbud til mennesker i Follo.

Vil du vite mer, kan du ringe/legge beskjed på telefon 477 10 801 eller sende oss en e-post på adressen:sorgomsorgfollo@gmail.com

Vi vil ta kontakt tilbake.

 

 

 

 
 
Powered by Cornerstone